ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120023
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  120023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งน้ำตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongnamtok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโป่งน้ำตก
ตำบล :
  บ้านดู่
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57100
โทรศัพท์ :
  0861914248
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กุมภาพันธ์ 2515
อีเมล์ :
  pongnamtok73205@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก


นายภูดิศ ชุณหปราณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน