ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120026
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  120026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubannanglae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเด่น
ตำบล :
  นางแล
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57100
โทรศัพท์ :
  053-705847
โทรสาร :
  053-605358
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2483
อีเมล์ :
  Anubannanglaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:23:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)


นายวิทย์ วิชาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน