ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120042
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  120042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งนาคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongnacome
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโป่งนาคำ
ตำบล :
  ดอยฮาง
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  052029280
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/03/2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดอยฮาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:36:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ


นายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน