ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120046
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  120046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanmaekaowtomluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ตำบล :
  แม่ข้าวต้ม
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57100
โทรศัพท์ :
  052 020876
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2457
อีเมล์ :
  cc_ml@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ข้าวต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:58:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง


นายสังวาลย์ คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน