ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางคึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120057
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  120057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางคึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pangkuek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านฝั่งหมิ่น
ตำบล :
  แม่กรณ์
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  726638
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2475
อีเมล์ :
  banpangkuek.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่กรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:01:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางคึก


นายบัญชา จ๊ะสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน