ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120076
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  120076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่องเบ้อวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RONGBERWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านร่องเบ้อ
ตำบล :
  ห้วยสัก
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  064-1251160
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2500
อีเมล์ :
  Rongberwittaya.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Fiber Optic
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:21:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา


นายนพดล กาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องเบ้อวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน