ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120079
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  120079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งฮึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banponghoeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านโป่งฮึ้ง
ตำบล :
  ห้วยสัก
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053678848
โทรสาร :
  053678848
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  ponghoeng@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14:50:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน