ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120080
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  120080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องปลาขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrongplakao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านร่องปลาขาว
ตำบล :
  ห้วยสัก
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053177104
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กรกฎาคม 2510
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ADSL
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:35:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว


นายสุรินทร์ คำโมนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน