ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120082
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  120082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuadong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหัวดง
ตำบล :
  ห้วยสัก
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2512
อีเมล์ :
  Huadongschool083@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09:26:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน