ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120086
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  120086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlopatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโละป่าตุ้ม
ตำบล :
  ดอยลาน
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053177553
โทรสาร :
  053177553
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มดอยลาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:18:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม


นายอินสอน กันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน