ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120089
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  120089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจำบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jambonschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านจำบอน
ตำบล :
  ดอยลาน
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053-694039
โทรสาร :
  053-694039
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  jambonschool_9@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มดอยลาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 04:00:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจำบอน


นายจุมพล ปริตโตทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน