ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120239
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  120239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tantongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านป่ารวกใต้
ตำบล :
  ธารทอง
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57250
โทรศัพท์ :
  53666844
โทรสาร :
  053666844
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  tantongwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:04:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)


นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2