ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120336
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030047
รหัส Obec 6 หลัก :
  120336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีค้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANSRIKHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแม่คำพัฒนา
ตำบล :
  ศรีค้ำ
อำเภอ :
  แม่จัน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57110
โทรศัพท์ :
  053-779113
โทรสาร :
  053-779113
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  anubansrikhom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีป่าซาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 07:23:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ


นายนครินทร์ จันต๊ะคาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2