ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120437
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030091
รหัส Obec 6 หลัก :
  120437
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sriphadang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านศรีป่าแดง
ตำบล :
  เกาะช้าง
อำเภอ :
  แม่สาย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57130
โทรศัพท์ :
  053-675105
โทรสาร :
  053675105
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  Sriphadang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะช้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:04:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีป่าแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน