ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120467
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030119
รหัส Obec 6 หลัก :
  120467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเหมือด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN PA MUED
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านป่าเหมือด
ตำบล :
  เวียงพางคำ
อำเภอ :
  แม่สาย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57130
โทรศัพท์ :
  053731766
โทรสาร :
  053731011
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2504
อีเมล์ :
  pamuedmaesai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงพางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 14:53:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด


นายโยธิน สิทธิประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2