ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120501
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020179
รหัส Obec 6 หลัก :
  120501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโฮ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโฮ่ง
ตำบล :
  แม่เจดีย์ใหม่
อำเภอ :
  เวียงป่าเป้า
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57260
โทรศัพท์ :
  053679276
โทรสาร :
  053679276
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  banhong87@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  93 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:16:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโฮ่ง


นายสมจิต จันต๊ะบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2