ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120515
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  120515
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเวียงชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanwiangchai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านด้าย
ตำบล :
  เวียงชัย
อำเภอ :
  เวียงชัย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  0-5376-9222
โทรสาร :
  0-5376-9222
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  anubanwch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3BB
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13:08:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย


นายเมษิต กองเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน