ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองชุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120519
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  120519
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuangchum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านศรีดอนเรือง
ตำบล :
  เมืองชุม
อำเภอ :
  เวียงชัย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  0855247776
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/04/2492
อีเมล์ :
  surachaipanti@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเวียงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:03:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองชุม


นายสุรชัย ปันติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน