ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120523
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  120523
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดอน
ตำบล :
  ดอนศิลา
อำเภอ :
  เวียงชัย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  736701
โทรสาร :
  053736701
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดอนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:40:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอน


นายสุรินทร์ สุทธดุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน