ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120526
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  120526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจอเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Jorcharoen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านจงเจริญ
ตำบล :
  ดอนศิลา
อำเภอ :
  เวียงชัย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  053-736762
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 14:19:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจอเจริญ


นางประทับใจ ลครพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน