ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงเดิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120531
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  120531
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวียงเดิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wiangdoem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเวียงเดิม
ตำบล :
  เวียงเหนือ
อำเภอ :
  เวียงชัย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  053725002
โทรสาร :
  053725002
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2497
อีเมล์ :
  wiangdoemschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงชัยเวียงเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10:53:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวียงเดิม


นายสด ไพฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงเดิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน