ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120539
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  120539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวผาบ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuaphabom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสันง้อนไถ
ตำบล :
  ผางาม
อำเภอ :
  เวียงชัย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  053-160190
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  Nongbua_514@thaimail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ผางาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09:22:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม


นางพัชรินทร์ ปิจมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน