ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120546
รหัส Smis 8 หลัก :
  57040110
รหัส Obec 6 หลัก :
  120546
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านสบเปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbansobpao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านนาเจริญ
ตำบล :
  แม่เปา
อำเภอ :
  พญาเม็งราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57290
โทรศัพท์ :
  0-5378-8256
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/01/2460
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลแม่เปา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05:53:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา


นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน