ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120659
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  120659
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลดงมหาวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Dongmahawan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านใหม่มหาวัน
ตำบล :
  ดงมหาวัน
อำเภอ :
  เวียงเชียงรุ้ง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  053172126
โทรสาร :
  053172126
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  Dongmahawan56@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงมหาวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2560 เวลา 11:58:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน


นายประหยัด ทัพธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน