ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120661
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  120661
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongwai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านร่องหวาย
ตำบล :
  ดงมหาวัน
อำเภอ :
  เวียงเชียงรุ้ง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  053171336
โทรสาร :
  053171336
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มกราคม 2519
อีเมล์ :
  rongwaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงมหาวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 12:45:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องหวาย


นายวานิช สุขใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน