ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120664
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  120664
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหมากเอียก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaimairkiek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านห้วยหมากเอียก
ตำบล :
  ป่าซาง
อำเภอ :
  เวียงเชียงรุ้ง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  607072
โทรสาร :
  053172578
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  2562hmi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14:52:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก


นายวิชัย สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน