ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120667
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  120667
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าซางเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pasangnua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านป่าซางเหนือ
ตำบล :
  ป่าซาง
อำเภอ :
  เวียงเชียงรุ้ง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  pasangnua@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าซาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน