ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120693
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  120693
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกกน้อยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoknoiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกกน้อย
ตำบล :
  ห้วยชมภู
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053162274
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2545
อีเมล์ :
  bankoknoiwittaya2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 18:33:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา


นายสุรินทร์ คำโมนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน