ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120703
รหัส Smis 8 หลัก :
  57012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  120703
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวียงชัยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WIANGCHAI WITTHAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน402 บ้านชัยภูมิ
ตำบล :
  เวียงชัย
อำเภอ :
  เวียงชัย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57210
โทรศัพท์ :
  053769214
โทรสาร :
  053768039
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2519
อีเมล์ :
  wckschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 21:12:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม


นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2