ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120707
รหัส Smis 8 หลัก :
  57042003
รหัส Obec 6 หลัก :
  120707
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huayso Wittayakhom Rachamangkhalaphisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน139
ตำบล :
  ห้วยซ้อ
อำเภอ :
  เชียงของ
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57140
โทรศัพท์ :
  053191705
โทรสาร :
  053191705
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2531
อีเมล์ :
  hsw_cr@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยซ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:32:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายพิเศษ ถาแหล่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2