ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวาวีวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120724
รหัส Smis 8 หลัก :
  57022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  120724
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วาวีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  waweewittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน290
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  053760029
โทรสาร :
  053760029
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฎาคม 2534
อีเมล์ :
  waweeadmin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 15:05:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวาวีวิทยาคม


ดร.ชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน