ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120729
รหัส Smis 8 หลัก :
  57042007
รหัส Obec 6 หลัก :
  120729
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maetamtadkwuanwitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน84
ตำบล :
  ตาดควัน
อำเภอ :
  พญาเม็งราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57290
โทรศัพท์ :
  053190651
โทรสาร :
  053190651
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  mtwit@maetamwit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาดควัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 16:41:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม


นายสมเกียรติ สุขคำฟอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน