ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120736
รหัส Smis 8 หลัก :
  57032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  120736
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Doiluang Ratchamunklaphisek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านแม่บงใต้
ตำบล :
  โชคชัย
อำเภอ :
  ดอยหลวง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57110
โทรศัพท์ :
  053-790087
โทรสาร :
  053790087
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2531
อีเมล์ :
  khunkitiwat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14:19:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก


นายวรวัติ กิติวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2