ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120740
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030181
รหัส Obec 6 หลัก :
  120740
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tomrodtavanchaydan bumrung87
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านอากู่
ตำบล :
  เทอดไทย
อำเภอ :
  แม่ฟ้าหลวง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57240
โทรศัพท์ :
  0884338767
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2512
อีเมล์ :
  tcdbumrung87@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทอดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  66 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:13:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87


นางจงกลณี จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน