ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420347
รหัส Smis 8 หลัก :
  58012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  420347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1/17   บ้าน-
ตำบล :
  จองคำ
อำเภอ :
  เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58000
โทรศัพท์ :
  0-5361-1349
โทรสาร :
  0-5361-1349
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2445
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ฮ่องสอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  250 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:32:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ


นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน