ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนยวมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420349
รหัส Smis 8 หลัก :
  58012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  420349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขุนยวมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khunyuamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านขุนยวม
ตำบล :
  ขุนยวม
อำเภอ :
  ขุนยวม
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58140
โทรศัพท์ :
  0-5369-1107
โทรสาร :
  053691107
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนยวม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  300 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08:11:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขุนยวมวิทยา


นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน