ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปายวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420350
รหัส Smis 8 หลัก :
  58012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  420350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปายวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Paiwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน104 บ้านเวียงใต้
ตำบล :
  เวียงใต้
อำเภอ :
  ปาย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58130
โทรศัพท์ :
  0-5369-9216
โทรสาร :
  053699216
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:32:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปายวิทยาคาร


นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน