ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420353
รหัส Smis 8 หลัก :
  58022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  420353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maesarieng Boripat Suksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   315   บ้านบ้านท่าข้าม
ตำบล :
  บ้านกาศ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-681250-1
โทรสาร :
  053681336
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  boripat@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.34
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  194 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:37:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)


นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน