ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420355
รหัส Smis 8 หลัก :
  58022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  420355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สบเมยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sobmoeiwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแม่เกาะ
ตำบล :
  แม่คะตวน
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-618106
โทรสาร :
  053618106
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2538
อีเมล์ :
  sobmoei.sw@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คะตวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  210 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:18:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม


นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน