ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420356
รหัส Smis 8 หลัก :
  58022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  420356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เฉลิมรัชวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chalermrushwittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกองก๋อย
ตำบล :
  กองก๋อย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053615990
โทรสาร :
  053615990
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 30 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  chalermrush@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.34
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กองก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  169 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  73 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:40:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม


นายศราวุฒิ ขันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน