ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420357
รหัส Smis 8 หลัก :
  58012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  420357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pangmaphapittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน100 บ้านสบป่อง
ตำบล :
  สบป่อง
อำเภอ :
  ปางมะผ้า
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58150
โทรศัพท์ :
  0-5361-7182
โทรสาร :
  053617182
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 ธันวาคม 2547
อีเมล์ :
  pangmaphapit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบป่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์


นางกัญญา สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน