ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420358
รหัส Smis 8 หลัก :
  58022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  420358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maelanoi Daroonsik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแม่ลาน้อย
ตำบล :
  แม่ลาน้อย
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053689242
โทรสาร :
  053689242
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน พ.ศ 2519
อีเมล์ :
  daroonsik@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  250 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:45:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์


นายนิวุธ มีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน