ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220162
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030211
รหัส Obec 6 หลัก :
  220162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลตากฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANTAKFA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตากฟ้า
ตำบล :
  ตากฟ้า
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60190
โทรศัพท์ :
  0-5624-1390
โทรสาร :
  056241390
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  psn114@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนฟ้าอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   เทศบาลตำบลตากฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:46:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า


นายวิเชียร ศิริคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน