ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไตรคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220171
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030214
รหัส Obec 6 หลัก :
  220171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไตรคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAIKHIRI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไตรคีรี
ตำบล :
  พุนกยูง
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60190
โทรศัพท์ :
  0-5689-1029
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2508
อีเมล์ :
  60030214tri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตากฟ้า 1 (ฟ้าอุดม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุนกยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไตรคีรี


นายอธิภัทร ธนาชยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไตรคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน