ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220175
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030226
รหัส Obec 6 หลัก :
  220175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAWALITPUNLUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเทวฤทธิ์
ตำบล :
  หนองพิกุล
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60190
โทรศัพท์ :
  0931937774
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2510
อีเมล์ :
  bantawalitpunlung2561@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตากฟ้า (ฟ้าอุดม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 13:01:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)


นางสาวธนิดา พรหมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน