ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยลำไย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220176
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030227
รหัส Obec 6 หลัก :
  220176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยลำไย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATHUAYLUMYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองสร้อยทอง
ตำบล :
  หนองพิกุล
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60190
โทรศัพท์ :
  0-5689-2075
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2525
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตากฟ้า 1 (ฟ้าอุดม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:12:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยลำไย


นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลำไย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน