ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220180
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030217
รหัส Obec 6 หลัก :
  220180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANNAMWING
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำวิ่ง
ตำบล :
  ลำพยนต์
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  10690
โทรศัพท์ :
  0-5624-1629
โทรสาร :
  056241629
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  cbs710@/chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตากฟ้า 1 (ฟ้าอุดม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพยนต์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 15:16:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน