ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำพยนต์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220181
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030218
รหัส Obec 6 หลัก :
  220181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำพยนต์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLUMPAYAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลำพยนต์
ตำบล :
  ลำพยนต์
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60190
โทรศัพท์ :
  0-5636-3069
โทรสาร :
  0-5636-3069
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตากฟ้า 1 (ฟ้าอุดม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพยนต์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11:08:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำพยนต์


นายอำนวย ฟังเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพยนต์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน