ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220188
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030229
รหัส Obec 6 หลัก :
  220188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุดมธัญญา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANUDOMTHANYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านอุดมธัญญา
ตำบล :
  อุดมธัญญา
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60190
โทรศัพท์ :
  0819626706
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2506
อีเมล์ :
  Somporn1954@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตากฟ้า 1 (ฟ้าอุดม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุดมธัญญา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:36:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา


สิบโทวันชัย ทัดชวด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมธัญญา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน