ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220189
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030230
รหัส Obec 6 หลัก :
  220189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDAMRONGRAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดำรงรักษ์
ตำบล :
  อุดมธัญญา
อำเภอ :
  ตากฟ้า
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2506
อีเมล์ :
  damrongrak@_059hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตากฟ้า 1 (อุดมมิตร)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุดมธัญญา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 12:47:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)


นายไพฑูรย์ เบื้องบน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน